Dataset

Jaarbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (vanaf 01-01-1999)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Vertegenwoordigt personen van 55 jaar en ouder die in een bepaald jaar een overige pensioenuitkering hebben ontvangen. Het gaat hier voor een groot deel om pensioenen die werknemers bij een pensioenfonds hebben opgebouwd. Ook Oorlogs- en verzetpensioen, lijfrente en vut-regelingen vallen hier onder. En voor werknemers die geboren zijn in 1949 of eerder en hun levenslooptegoed opnemen om met pensioen te gaan, geldt dat het opgenomen tegoed ook valt onder "overige pensioenen en lijfrentes". AOW-uitkeringen evenals ANW-uitkeringen (die wel eens als pensioen worden gezien) vallen hier NIET onder.

Het kan ook gaan om nabetalingen.

Van de personen met een overig pensioen wordt het ontvangen fiscale jaarbedrag gegeven, alsmede de loonheffing over dit bedrag, alsmede het aantal kalenderdagen in het jaar dat een persoon een overige pensioenuitkering had.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

In 2015 zijn alle pensioencomponenten gereviseerd. Voor meer informatie over deze revisie, zie bijlage in het DSC

Populatie

Personen van 55 jaar en ouder die in een bepaald jaar een overige pensioenuitkering (Oorlogs- en verzetpensioen of Overige pensioen, lijfrente enz.) hebben ontvangen. Dit kunnen ook nabetalingen zijn.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801fd86a

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier