Dataset

Jaarbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (vanaf 01-01-1999)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Vertegenwoordigt personen van 55 jaar en ouder die in een bepaald jaar een overige pensioenuitkering hebben ontvangen. Het gaat hier voor een groot deel om pensioenen die werknemers bij een pensioenfonds hebben opgebouwd. Ook Oorlogs- en verzetpensioen, lijfrente en vut-regelingen vallen hier onder. En voor werknemers die geboren zijn in 1949 of eerder en hun levenslooptegoed opnemen om met pensioen te gaan, geldt dat het opgenomen tegoed ook valt onder "overige pensioenen en lijfrentes". AOW-uitkeringen evenals ANW-uitkeringen (die wel eens als pensioen worden gezien) vallen hier NIET onder.

Het kan ook gaan om nabetalingen.

Van de personen met een overig pensioen wordt het ontvangen fiscale jaarbedrag gegeven, alsmede de loonheffing over dit bedrag, alsmede het aantal kalenderdagen in het jaar dat een persoon een overige pensioenuitkering had.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

In 2015 zijn alle pensioencomponenten gereviseerd. Voor meer informatie over deze revisie, zie bijlage in het DSC

Populatie

Personen van 55 jaar en ouder die in een bepaald jaar een overige pensioenuitkering (Oorlogs- en verzetpensioen of Overige pensioen, lijfrente enz.) hebben ontvangen. Dit kunnen ook nabetalingen zijn.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410801fd86a

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset