Dataset

Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (vanaf 01-01-1999)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Bevat gegevens van overige pensioenuitkeringen aan personen van 55 jaar en ouder die in een bepaald jaar een overige pensioenuitkering (Oorlogs- en verzetpensioen of Overige pensioen, lijfrente enz.) hebben ontvangen. Hieronder vallen ook vut-regelingen. En voor werknemers die geboren zijn in 1949 of eerder en hun levenslooptegoed opnemen om met pensioen te gaan, geldt dat het opgenomen tegoed ook valt onder "overige pensioenen en lijfrentes". AOW-uitkeringen evenals ANW-uitkeringen (die wel eens als pensioen worden gezien) vallen hier NIET onder. Het gaat hier dus voor een groot deel om pensioenen die werknemers bij een pensioenfonds hebben opgebouwd. Van deze personen is door middel van een tijdsleutel voor elke dag in het jaar aangegeven wat het geschatte fiscale maandbedrag aan uitkering is in de maand waarin de dag valt. Ook is de bijbehorende geschatte loonheffing gegeven.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De maandbedragen worden afgeleid van de PENSOVPERSOONJJJJBUSVV- en PENSOVJAARBEDRAGJJJJTABVV-componenten. Het jaarbedrag van een persoon wordt evenredig verdeeld over de maanden dat de persoon een uitkering had. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal dagen per maand dat de persoon een uitkering had. Bij een halve maand uitkering, ligt het maandbedrag van die maand dan ook de helft lager dan bij een maand waarin de persoon gedurende de hele maand een uitkering had. Omdat maandbedragen binnen een jaar dus kunnen verschillen, heeft het bestand een BUSvorm, zodat op elk moment het geldende maandbedrag geselecteerd kan worden. Wel is gecorrigeerd voor het feit dat maanden verschillende aantal dagen hebben. Door deze correctie is het maandbedrag van een persoon voor een hele maand uitkering altijd hetzelfde, ongeacht de precieze maand.

Voor bijzonderheden rondom de algemene methodes voor het bepalen van de personen met een overige pensioenuitkering en de bijbehorende periodes (zowel voor als vanaf 2006), zie de omschrijving van de component: PENSOVPERSOONJJJJBUSVV.

Voor bijzonderheden rondom de algemene methodes voor het bepalen van de fiscale bedragengegevens op jaarbasis (zowel voor als vanaf 2006), zie de omschrijving van de component: PENSOVJAARBEDRAGJJJJTABVV.

In 2015 zijn de componenten gereviseerd en zijn personen jonger dan 55 verwijderd uit de component. Voor meer informatie hierover, zie de bijlage in het DSC.

Populatie

Personen van 55 jaar en ouder die in een bepaald jaar een overige pensioenuitkering (Oorlogs- en verzetpensioen of Overige pensioen, lijfrente enz.) hebben ontvangen (dezelfde populatie als de component PENSOVPERSOON).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410801fd889

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset