Dataset

Maandbedragen van personen met een pensioen anders dan AOW, ANW of oorlogs- en verzetspensioen (vanaf 01-01-2017)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit bestand vertegenwoordigt alle personen van 55 jaar of ouder die in een bepaald jaar een pensioen hebben ontvangen anders dan een AOW, ANW of Oorlogs- en verzetspensioen. Het gaat voor een groot deel om pensioenen die werknemers bij een pensioenfonds hebben opgebouwd (2e pijler pensioen). Maar ook lijfrentes (3e pijler pensioen) zijn vertegenwoordigd. De gegevens zijn afkomstig uit de Polisadministratie van het UWV. Van deze personen is door middel van een tijdsleutel voor elke dag in het jaar aangegeven wat het fiscale maandbedrag aan pensioen is in de maand waarin de dag valt.

N.B. 1 De populatie vertegenwoordigd in de componenten PENSOVPERSOONMNDBEDRAGJJJJBUSVV en OORLVERZETPERSOONMNDBEDRAGJJJJBUSVV was tot en met 2016 vertegenwoordigd in de set componenten PENSOVJAARBEDRAGJJJJTABVV, PENSOVMNDBEDRAGJJJJBUSVV en PENSOVPERSOONJJJJBUSVV

N.B. 2 In 2017 is in de Polisadministratie van het UWV meer informatie beschikbaar gekomen omtrent de regelingen die vallen onder "overig pensioen". Daaruit is gebleken dat hieronder ook regelingen vallen die strict genomen niet bij pensioen horen (zoals ontslagvergoedingen) . Besloten is de populatie vooralsnog te handhaven met het oog op: 1) longitudinale vergelijkbaarheid met de set componenten PENSOVJAARBEDRAGJJJJTABVV, PENSOVMNDBEDRAGJJJJBUSVV en PENSOVPERSOONJJJJBUSVV, 2) de benodigde investering om de populatie "op te schonen"

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record.

Populatie

Personen van 55 jaar en ouder die in een bepaald jaar een overige pensioenuitkering (pensioen opgebouwd bij een pensioenfonds, lijfrente enz.) hebben ontvangen.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410803b57a6

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset