Dataset

Kenmerken van Pensioenaanspraken partnerpensioen (vanaf 01-01-2017)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Deze component bevat gegevens over pensioenaanspraken partnerpensioen zoals deze door pensioenuitvoerders geleverd worden aan het Pensioenregister. Het gaat om alle tijdelijke en levenslange partnerpensioenaanspraken zoals die op 31 december van het verslagjaar of een datum daar zo dichtbij als mogelijk is, kunnen worden opgevraagd via mijnpensioenoverzicht.nl. De belangrijkste kenmerken die in deze component voorkomen: tijdvaktype, bedrag verzekerd partnerpensioen en bedrag opgebouwd partnerpensioen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens in deze component zijn op registratiebasis: dit betekent dat er niet is gecorrigeerd voor nagekomen informatie (de zogenaamde administratieve vertraging). De berichtgevers doen jaarlijks een integrale opgave van de populatie. Daardoor is geen bijschatting of ophoging nodig.

Populatie

De populatie van de component bestaat uit alle tijdelijke en levenslange partnerpensioenaanspraken in de tweede pijler, zoals die op 31 december van het verslagjaar of een datum daar zo dichtbij als mogelijk is, kunnen worden opgevraagd via mijnpensioenoverzicht.nl.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108051d358

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset