Dataset

Pensioenaanspraken van paren met of zonder kinderen, 2005-2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft inzicht in de opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken van paren met of zonder kinderen die woonachtig zijn in Nederland. Beide partners behoren tot de leeftijdscategorie 15 tot 65 jaar. Alleen de pensioenaanspraken van de partners zijn opgenomen. De aanspraken van thuiswonende kinderen tellen niet mee. Ook institutionele huishoudens en overige huishoudens zijn niet opgenomen in deze statistiek.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, deze worden pijlers genoemd. De eerste pijler is het collectieve ouderdomspensioen dat voortkomt uit de Algemene Ouderdomswet (AOW). De tweede pijler is de collectieve arbeidsgerelateerde pensioenopbouw. Onder de derde pijler vallen individuele producten van verzekeraars. Deze kunnen worden afgesloten om (tekorten in) de eerste en tweede pijler aan te vullen. Gegevens over de derde pijler zijn (nog) niet opgenomen in de pensioenaansprakenstatistiek.

Naast de genoemde pijlers kan het vermogen van personen zoals spaartegoed en onroerend goed worden gebruikt als pensioenvoorziening.

Alle vermelde bedragen zijn bruto per jaar en afgerond op 100 Euro en betreffen gemiddelden per huishouden. De pensioenaanspraken geven de stand op 31 december weer. De selecties hebben als peildatum de laatste vrijdag voor Kerst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005

Status van de cijfers: De cijfers van 2005 tot en met 2012 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 oktober 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Bij het aanvullen van de gegevens over 2013 en 2014 is de methodiek van het samenstellen van de pensioenaansprakenstatistiek nader bekeken. Daarbij bleek dat de publicatie van gedetailleerde gegevens voor deze statistiek niet meer verantwoord is. De reeks is daarom stopgezet.
De reeks met kerncijfers is wel voorzien van nieuwe cijfers, zie tabel Pensioenaanspraken van personen; kerncijfers (zie paragraaf 3).

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80458ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80458ned

Pensioenen, aanspraken, type huishouden, paar met of zonder kinderen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80458ned

Pensioenen, aanspraken, type huishouden, paar met of zonder kinderen