Dataset

Maandbedragen van personen met een Oorlogs-en verzetspensioen (vanaf 01-01-2017)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand vertegenwoordigt alle personen die in een bepaald jaar een Oorlogs-en verzetspensioen hebben ontvangen. Van deze personen is door middel van een tijdsleutel voor elke dag in het jaar aangegeven wat het fiscale maandbedrag aan uitkering is in de maand waarin de dag valt.

Personen met een Oorlogs-en verzetspensioen zijn tot en met verslagjaar 2016 vertegenwoordigd in de SSB-componenten PENSOVPERSOONJJJJBUSVV, PENSOVJAARBEDRAGJJJJTABVV en PENSOVMNDBEDRAGJJJJBUSVV

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record.

Populatie

Personen die in een bepaald jaar een Oorlogs-en verzetspensioen hebben ontvangen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803b397f

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier