Dataset

Opvattingen van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder over het doen van betaald werk, doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd, pensioenopbouw en jongere en oudere werknemers. (01-01-2013 - 01-01-2014)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Bestuur
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Het bestand bevat de antwoorden van respondenten (personen van 18 jaar of ouder woonachtig in Nederland) op de vragenlijst Belevingen, die is afgenomen van maart tot juni 2013. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over de volgende onderwerpen; (1) verwachtingen en zorgen die mensen hebben over de toekomst, (2) de verhoging van de pensioenleeftijd en wensen om eerder te stoppen met werken of daar langer mee door te gaan en de motieven die hierbij een rol spelen, (3) pensioenopbouw, vertrouwen in pensioenfondsen en pensioenvoorkeuren, (4) arbeidsethos en (5) percepties over jongere en oudere werknemers.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Bij het onderzoek Belevingen is een mixed mode design gehanteerd, waarbij personen in maart 2013 via brief werden benaderd en gevraagd de vragenlijst via internet in te vullen (cawi). Non-respondenten van wie een telefoonnummer bekend was bij het CBS zijn in april 2013 telefonisch benaderd en geinterviewd (cati). Non-respoondenten van wie geen telefoonnummer bekend was zijn in mei 2013 thuis bezocht en geinterviewd (capi). In het weegmodel zijn de volgende variabelen opgenomen: geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, landsdeel, provincie (inc. de 4 grote steden), huishoudgrootte, etniciteit en woonsituatie (koop of huur).

Populatie

Personen van 18 jaar of ouder woonachtig in Nederland.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f5f67

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset