Dataset

Dublinoverdrachten; geslacht, meer- of minderjarig, land

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/30/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over asielzoekers die op basis van de Dublinverordening vanuit een Dublinland (de Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland) naar Nederland, of vanuit Nederland naar een Dublinland, zijn gereisd voor de behandeling van een asielverzoek. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, meer- of minderjarigheid (met of zonder ouder of voogd) en land. De uitsplitsingen naar geslacht en meer- of minderjarigheid zijn vanaf 2021 beschikbaar.

De Dublinverordening regelt welk Dublinland verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek. Het uitgangspunt is dat een asielaanvraag in één Dublinland behandeld wordt, zodat opeenvolgende of simultaan lopende aanvragen worden voorkomen. Een Dublinland kan een verzoek indienen voor een overdracht (Dublinclaim) als deze van mening is dat een ander Dublinland een asielverzoek zou moeten behandelen. Als deze claim door dat land wordt geaccordeerd, wordt de asielzoeker binnen zes maanden overgedragen naar dit land.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2022 zijn definitief. De cijfers over 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per april 2024: Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers over 2024 worden in het tweede kwartaal van 2025 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85522NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85522NED

Ontvangende en vertrekkende Dublin verzoeken Geslacht leeftijd land

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85522NED

Ontvangende en vertrekkende Dublin verzoeken Geslacht leeftijd land