Dataset

Minderjarige kinderen betrokken bij echtscheidingen naar regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over het aantal minderjarige kinderen dat bij een echtscheiding is betrokken en het aantal echtscheidingen waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn geweest. Hierbij is een uitsplitsing gemaakt naar regio. De uitsplitsing regio is gebaseerd op de gemeente van inschrijving van de moeder. Als deze gemeente onbekend is, gaat het om de gemeente van inschrijving van de vader.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000.

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 december 2023: De cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers In november 2024 worden nieuwe cijfers toegevoegd.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20029ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20029ned

Kinderen betrokken bij echtscheiding kindertal en regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20029ned

Kinderen betrokken bij echtscheiding kindertal en regio