Dataset

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/28/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Echtscheidingen en van echt scheidende personen onder de bevolking van Nederland.

Deze tabel geeft informatie over het aantal echtscheidingen en van echt gescheiden personen. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit de gemeentelijke bevolkingsregisters en zijn exclusief de ontbindingen van partnerschapsregistraties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 mei 2024:

  • De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.
  • Bij het onderwerp ‘Echtscheidingen - Naar jaar van huwelijkssluiting’ is het jaar 2023 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal van 2025 worden de cijfers over 2024 in deze tabel opgenomen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60060ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60060ned

Echtscheiding en van echt scheidende personen minderjarige kinderen, huwelijksduur en rangnummer huwelijk

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60060ned

Echtscheiding en van echt scheidende personen minderjarige kinderen, huwelijksduur en rangnummer huwelijk