Dataset

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft de beloningsverschillen weer voor het gemiddelde uurloon tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers in Nederland. De verschillen worden getoond per bedrijfstak van de SBI 2008.

Gegevens beschikbaar vanaf 2008.

Status van de cijfers: Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 november 2023: De cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het vierde kwartaal van 2024 worden definitieve cijfers over 2023 toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81920NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81920NED

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen per bedrijfstak volgens de SBI 2008

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81920NED

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen per bedrijfstak volgens de SBI 2008