Dataset

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, 1996 - 2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Echtscheidingen en van echt scheidende personen onder de bevolking van Nederland.

Deze tabel geeft informatie over het aantal echtscheidingen en van echt gescheiden personen. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit de gemeentelijke bevolkingsregisters en zijn exclusief de ontbindingen van partnerschapsregistraties.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2020.

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juli 2022: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85259NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85259NED

Echtscheiding en van echt gescheiden personen minderjarige kinderen, huwelijksduur en rangnummer huwelijk

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85259NED

Echtscheiding en van echt gescheiden personen minderjarige kinderen, huwelijksduur en rangnummer huwelijk