Dataset

Huwelijksontbindingen; door echtscheiding en door overlijden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat kerncijfers van de huwelijksontbindingen door overlijden en door echtscheiding onder de geregistreerde bevolking van Nederland. Exclusief beëindigingen van geregistreerde partnerschappen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2023: De cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het vierde kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers over 2023 in deze publicatie opgenomen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37425ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37425ned

Huwelijksontbindingen door echtscheiding en door overlijden plus gemiddelde leeftijd bij echtscheiding en overlijden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37425ned

Huwelijksontbindingen door echtscheiding en door overlijden plus gemiddelde leeftijd bij echtscheiding en overlijden