Dataset

Huwelijksontbinding; personen, aantallen en verhoudingscijfers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over van echt scheidende en verweduwende personen onder de bevolking van Nederland. De cijfers zijn exclusief ontbonden partnerschapsregistraties.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • Van echt scheidende personen naar leeftijd (op 31 december) en geslacht;
  • Verweduwende personen naar leeftijd (op 31 december) en geslacht.

Het CBS herziet de tabellen van de bevolkings- en huishoudensstatistieken. Het doel is de tabelinformatie overzichtelijker te presenteren en het aantal tabellen te verminderen. Deze tabel wordt zo spoedig mogelijk herzien.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 december 2020: De definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt tot nader order stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37873ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37873ned

Van echt scheidende en verweduwende personen naar leeftijd en geslacht (inclusief verhoudingscijfers)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37873ned

Van echt scheidende en verweduwende personen naar leeftijd en geslacht (inclusief verhoudingscijfers)