Dataset

Huwen en huwelijksontbinding; geslacht, leeftijd (31 december), regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over huwen, van echtscheidende personen en verweduwende personen onder de bevolking van Nederland per regio. De cijfers zijn exclusief (ontbonden) partnerschapsregistraties.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • Huwelijkssluitingen naar woongemeente van de partners en regio;
  • Huwende personen naar geslacht, leeftijd en regio;
  • Huwende personen naar geslacht, burgerlijke staat vóór het huwelijk en regio;
  • Van echt scheidende personen naar geslacht, leeftijd en regio;
  • Verweduwende personen naar geslacht, leeftijd en regio;

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie. Bijvoorbeeld: voor de gemeente Woerden, die per 01-01-1989 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 december 2023: De cijfers van 2022 zijn toegevoegd. De cijfers over 2021 van de onderwerpen binnen het mapje ‘Huwelijkssluitingen’ (met uitzondering van het totaal) zijn gecorrigeerd voor alle regio’s. De correctie is het gevolg van een fout in het productieproces. De cijfers zijn in deze versie van de tabel hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het 3e kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers van 2023 in deze publicatie opgenomen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37890

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37890

Huwelijkssluitingen, huwenden, van echt scheidenden en verweduwenden naar geslacht en leeftijd (31 december) per regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37890

Huwelijkssluitingen, huwenden, van echt scheidenden en verweduwenden naar geslacht en leeftijd (31 december) per regio