Dataset

Huwen en huwelijksontbinding; geslacht, leeftijd (31 december), regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat informatie over huwen, van echtscheidende personen en verweduwende personen onder de bevolking van Nederland per regio. De cijfers zijn exclusief (ontbonden) partnerschapsregistraties.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • Huwelijkssluitingen naar woongemeente van de partners en regio;
  • Huwende personen naar geslacht, leeftijd en regio;
  • Huwende personen naar geslacht, burgerlijke staat vóór het huwelijk en regio;
  • Van echt scheidende personen naar geslacht, leeftijd en regio;
  • Verweduwende personen naar geslacht, leeftijd en regio;

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie. Bijvoorbeeld: voor de gemeente Woerden, die per 01-01-1989 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 december 2023: De cijfers van 2022 zijn toegevoegd. De cijfers over 2021 van de onderwerpen binnen het mapje ‘Huwelijkssluitingen’ (met uitzondering van het totaal) zijn gecorrigeerd voor alle regio’s. De correctie is het gevolg van een fout in het productieproces. De cijfers zijn in deze versie van de tabel hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het 3e kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers van 2023 in deze publicatie opgenomen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37890

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37890

Huwelijkssluitingen, huwenden, van echt scheidenden en verweduwenden naar geslacht en leeftijd (31 december) per regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37890

Huwelijkssluitingen, huwenden, van echt scheidenden en verweduwenden naar geslacht en leeftijd (31 december) per regio