Dataset

Echtparen; herkomstgroepering, huwelijksduur, 2003-2005

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Gehuwde paren naar herkomstgroepering en jaar huwelijk, stand per 1 januari 2006.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003 - 2005

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 25 mei 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

De berekeningsmethode is per 1 januari 2008 gewijzigd. Verwezen wordt naar tabel Huwenden; partnerkeuze van personen met migratieachtergrond. In deze tabel vind u informatie over huwende allochtonen en hun partnerkeuze (allochtoon, autochtoon), geslacht, herkomstgroepering en generatie (eerste of tweedegeneratieallochtoon).

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71244NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71244NED

Echtparen naar huwelijksjaar en herkomstgroepering man en vrouw Autochtonen, eerste en tweede generatie allochtonen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71244NED

Echtparen naar huwelijksjaar en herkomstgroepering man en vrouw Autochtonen, eerste en tweede generatie allochtonen