Dataset

Echtparen naar herkomstgroepering en huwelijksduur per 1 januari 2005

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Gehuwde paren naar herkomstgroepering en jaar huwelijk, stand per 1 januari 2005.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 5 december 2005: Datum van verschijnen van de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel is stopgezet. De berekeningsmethode is per 1 januari 2008 gewijzigd. Verwezen wordt naar tabel Huwen; partnerkeuze van allochtonen. In deze tabel vind u informatie over huwende allochtonen en hun partnerkeuze (allochtoon, autochtoon), geslacht, herkomstgroepering en generatie (eerste of tweedegeneratieallochtoon).

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71041ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71041ned

Echtparen naar huwelijksjaar en herkomstgroepering man en vrouw Autochtonen, eerste en tweede generatie allochtonen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71041ned

Echtparen naar huwelijksjaar en herkomstgroepering man en vrouw Autochtonen, eerste en tweede generatie allochtonen