Dataset

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-05-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Echtscheidingen en van echt scheidende personen onder de bevolking van Nederland.

Deze tabel geeft informatie over het aantal echtscheidingen en van echt gescheiden personen. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit de gemeentelijke bevolkingsregisters en zijn exclusief de ontbindingen van partnerschapsregistraties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 juni 2022:

  • De cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
  • Bij het onderwerp ‘Echtscheidingen - Naar jaar van huwelijkssluiting’ is het jaar 2021 toegevoegd.
  • Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel. De nieuwe indeling kan ook gevolgen hebben voor tabellen met kenmerken als geboorteland, nationaliteit en land vanwaar gekomen / land van bestemming. Om aan te sluiten op deze nieuwe indeling zijn in deze tabel alle onderwerpen over echtscheidingen naar wederzijds geboorteland die verwijzen naar de groepen 'westers' en 'niet-westers' verwijderd uit de tabel. De verwijderde informatie is blijvend beschikbaar in tabel 'Echtscheidingen; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, 1996 - 2020' (zie link onder 3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal van 2023 worden de cijfers over 2022 in deze tabel opgenomen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60060ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60060ned

Echtscheiding en van echt scheidende personen minderjarige kinderen, huwelijksduur en rangnummer huwelijk

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60060ned

Echtscheiding en van echt scheidende personen minderjarige kinderen, huwelijksduur en rangnummer huwelijk