Dataset

Echtparen; herkomstgroepering, huwelijksduur, 1 januari 2007

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over echtparen in Nederland die in de periode 2004 tot en met 2006 zijn getrouwd op 1 januari 2007 nog steeds getrouwd zijn en samen op één adres wonen.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • Herkomstgroepering van de man;
  • Generatie van beide partners;
  • Herkomstgroepering van de vrouw;
  • Huwelijksjaar (2004 tot 2006).

Gegevens beschikbaar: 1 januari 2007

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Huwenden; partnerkeuze van personen met migratieachtergrond (zie paragraaf 3).

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71489ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71489ned

Echtparen naar huwelijksjaar en herkomstgroepering man en vrouw Autochtonen, eerste en tweede generatie allochtonen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71489ned

Echtparen naar huwelijksjaar en herkomstgroepering man en vrouw Autochtonen, eerste en tweede generatie allochtonen