Dataset

Echtparen; herkomstgroepering, huwelijksduur, 1 januari 2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over echtparen in Nederland die in de periode 2004 tot en met 2006 zijn getrouwd op 1 januari 2007 nog steeds getrouwd zijn en samen op één adres wonen.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • Herkomstgroepering van de man;
  • Generatie van beide partners;
  • Herkomstgroepering van de vrouw;
  • Huwelijksjaar (2004 tot 2006).

Gegevens beschikbaar: 1 januari 2007

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Huwenden; partnerkeuze van personen met migratieachtergrond (zie paragraaf 3).

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71489ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71489ned

Echtparen naar huwelijksjaar en herkomstgroepering man en vrouw Autochtonen, eerste en tweede generatie allochtonen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71489ned

Echtparen naar huwelijksjaar en herkomstgroepering man en vrouw Autochtonen, eerste en tweede generatie allochtonen