Dataset

Verweduwen; geslacht, leeftijd (op 31-12) en huwelijksduur (op 31-12)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/23/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers van verweduwende personen onder de bevolking van Nederland. De cijfers zijn exclusief achtergebleven personen door overlijden van de partner in geregistreerde partnerschappen.

In de tabel worden de volgende gegevens onderscheiden:

  • verweduwende mannen en vrouwen naar leeftijd (op 31 december) bij verweduwing en huwelijksduur (op 31 december);
  • verweduwende mannen naar leeftijd (op 31 december) bij verweduwing en huwelijksduur (op 31 december);
  • verweduwende vrouwen naar leeftijd (op 31 december) bij verweduwing en huwelijksduur (op 31 december).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 mei 2024: De definitieve cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2024 worden in het derde kwartaal van 2025 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=03781

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/03781

Verweduwende mannen en vrouwen naar huwelijksduur (op 31 december) en leeftijd (op 31 december)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/03781

Verweduwende mannen en vrouwen naar huwelijksduur (op 31 december) en leeftijd (op 31 december)