Dataset

Overleden gehuwden; huwelijksduur en leeftijd partner

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/31/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over overleden gehuwden onder de bevolking van Nederland. De cijfers kunnen worden onderscheiden naar leeftijd (op 31 december) van de partner en huwelijksduur (op 31 december). Vanaf 2010 zijn in de cijfers ook de overledenen in geregistreerde partnerschappen opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 31 mei 2024: De onderliggende coderingen zijn gewijzigd. Dit heeft geen gevolgen voor de gebruikte coderingen of de data in de tabel.
De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal van 2026 worden de cijfers over 2024 en 2025 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37435

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37435

Overleden gehuwden naar geslacht, leeftijd van de partner (31-12) en huwelijksduur (31-12)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37435

Overleden gehuwden naar geslacht, leeftijd van de partner (31-12) en huwelijksduur (31-12)