Dataset

Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel bevat gegevens over huwelijkssluitingen (exclusief partnerschapsregistraties) en huwende personen (inclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan) onder de bevolking van Nederland naar geslachtsverhouding, leeftijd (op 31 december), burgerlijke staat, rangnummer van het huwelijk en geboorteland.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en leeftijdsverschil;
  • Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijdse burgerlijke staat;
  • Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijds rangnummer van het huwelijk;
  • Huwelijkssluitingen naar geslachtsverhouding en wederzijds geboorteland;
  • Huwende personen naar geslacht en leeftijd;
  • Huwende personen naar geslacht en burgerlijke staat;
  • Huwende personen naar geslacht en rangnummer van het huwelijk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 mei 2024: Definitieve cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het vierde kwartaal van 2025 worden de definitieve cijfers over 2024 in deze publicatie opgenomen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60036ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60036ned

Huwelijkssluitingen en huwende personen naar wederzijdse leeftijd, burgerlijke staat, rangnummer huwelijk en geboorteland

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60036ned

Huwelijkssluitingen en huwende personen naar wederzijdse leeftijd, burgerlijke staat, rangnummer huwelijk en geboorteland