Dataset

Gecorrigeerd beloningsverschil tussen mannen en vrouwen; sector, 2008-2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Income policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het gecorrigeerde beloningsverschil tussen mannen en vrouwen van werknemers uit alle banen van vier uur of meer per maand, van werknemers woonachtig in Nederland vanaf 15 tot en met 64 jaar. Het peilmoment is de laatste vrijdag van september. Voor de bepaling van het aantal banen en de berekening van uurlonen en beloningsverschillen is een onderzoeksbestand samengesteld met als basis de baaninformatie uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) en drie jaargangen van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Een persoon kan meer dan één baan hebben op het peilmoment en telt dan meer dan één keer mee in de onderzoekspopulatie. De populatie is opgesplitst in banen bij de overheid en banen in het bedrijfsleven. Deze twee subpopulaties zijn apart onderzocht. De steekproef is afkomstig van het tweejaarlijkse onderzoek Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen. Zie paragraaf 3 en 4 voor meer informatie over dit onderzoek.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2020.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 februari 2024: Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door een uitgebreidere tabel 'Loonverschillen tussen mannen en vrouwen; sector'. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/26033NED

Gecorrigeerd beloningsverschil mannen en vrouwen, emancipatiemonitor Sector, geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/26033NED

Gecorrigeerd beloningsverschil mannen en vrouwen, emancipatiemonitor Sector, geslacht