Dataset

Werknemers geb. in buitenland; wel/niet ingezeten, persoonskenm.; 2010-2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel gaat over banen van in het buitenland geboren werknemers van 18 tot 75 jaar. Deze banen worden uitgesplitst naar migratieachtergrond van de werknemer, het feit of zij wel of niet als ingezetene in het bevolkingsregister staan ingeschreven, hun geslacht, leeftijd, uurloonklasse, contractsoort en bedrijfstak. Voor de werknemers die als ingezetene staan ingeschreven in het bevolkingsregister geldt dat men bij immigratie naar Nederland minimaal 18 jaar oud moest zijn om geteld te worden. Voor de werknemers die niet als ingezetene zijn ingeschreven geldt dat men bij de aanvang van hun verblijf in Nederland minimaal 18 jaar oud moet zijn geweest om geteld te worden.

De variabele ‘migratieachtergrond’ wordt als achtergrondvariabele meegenomen. Omdat de populatie van werknemers geboren in het buitenland uit zowel ingezetenen als niet-ingezetenen bestaat, kan niet voor iedereen zonder meer de migratieachtergrond afgeleid worden. Ontbrekende gegevens op dit gebied worden geïmputeerd met behulp van informatie over het land waar iemand zijn/haar vaste verblijfplaats heeft en over iemands nationaliteit.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2020.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 april 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Werknemers geboren in buitenland; wel/niet ingezeten, persoonskenmerken'. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84750NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84750NED

Banen Kenmerken werknemer, kenmerken baan, migratieachtergrond

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84750NED

Banen Kenmerken werknemer, kenmerken baan, migratieachtergrond