Dataset

Buitenlandse werknemers 2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
Updated 04/06/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

SPSS bestand

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Documentation

Buitenlandse werknemers 2017

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://data.overheid.nl/OpenDataSets/SZW/buitenlandsewerknemers2017opendata.sav

SPSS-bestand