Organization

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)

Permanent linkCopied
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een Nederlands ministerie, gevestigd in Den Haag. Het heeft als taken: het stimuleren van de werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en het zorg dragen voor een activerende sociale zekerheid.
Logo Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

100 datasets

 • dataset met gegevens over laagste lonen 2019. In dit onderzoek is gekeken naar het laagste loon in de laagste loonschalen in cao’s in relatie tot het Wml.

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 04/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Terms of employment
 • dataset 2020; in dit onderzoek is gekeken naar cao-afspraken over de flexibele inzet van de werknemers in dienst van een werkgever en van de inhuur van personeel zoals werknemers met een tijdelijk con...

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Terms of employment
 • dataset in excel. In dit onderzoek is gekeken naar de baten, lasten en reserves van cao-fondsen.

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Terms of employment
 • dataset in excel

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Terms of employment
 • dit bestand bevat informatie over cao-afspraken onder meer scholing en mobiliteit

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Terms of employment
 • dataset met gegevens over flexibele beloning 2019

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Terms of employment
 • Dataset

  Preventie 2019

  dataset met informatie over Preventie.

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
 • dit bestand bevat informatie voer cao-afspraken gericht op oudere werknemers, zoals afspraken over ontziemaatregelen en doorwerken na de AOW-gerechtigde leefitjd

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Terms of employment
 • dataset met gegevens over bovenwettelijke aanvullingen BWA 2019. In dit onderzoek is gekeken naar cao-afspraken op basis waarvan werknemers bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid een aanvul...

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Terms of employment
 • dataset met gegevens over oudere werknemers 2019

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Employment opportunities

Filter your results