Dataset

Laagste lonen 2019

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
Updated 04/16/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Terms of employment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close
Reference dataset

Referentie datasets zijn essentieel voor het bevorderen van gebruik van overheidsdata. Deze data is waardevol bij het gebruik van andere overheidsdata.

Close

dataset met gegevens over laagste lonen 2019. In dit onderzoek is gekeken naar het laagste loon in de laagste loonschalen in cao’s in relatie tot het Wml.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Laagste lonen 2019

XLS CC-0 (1.0)

dataset met gegevens over de laagste lonen 2019