Dataset

laagste loonschalen 2018 en 2019

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
Updated 04/06/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Terms of employment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close
Reference dataset

Referentie datasets zijn essentieel voor het bevorderen van gebruik van overheidsdata. Deze data is waardevol bij het gebruik van andere overheidsdata.

Close

datasets met gegevens van onderzoek naar het niveau van de laagste loonschalen in cao's ten opzichte van het wettelijk minimumloon in 2018 en 2019.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

laagste loonschalen 2018

XLS CC-0 (1.0)

data-set met gegevens van onderzoek naar het niveau van de laagste loonschalen in cao’s ten opzichte van het wettelijk minimumloon in 2018.

laagste loonschalen 2019

XLS CC-0 (1.0)

data set met de gegevens van onderzoek naar het niveau van de laagste loonschalen in cao’s ten opzichte van het wettelijk minimumloon in 2019.