Dataset

Buitenlandse Kenniswerkers in Nederland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 05/16/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Migration and integration
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De migratie van hoogopgeleide arbeidskrachten heeft de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen, en is inmiddels één van de drijvende krachten achter de globalisering. Beleidsmakers en managers van bedrijven kijken met bovengemiddelde interesse naar deze stromen van talent. Niet in de laatste plaats omdat de moderne kenniseconomie sterk afhankelijk is van goed opgeleid personeel.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Buitenlandse Kenniswerkers in Nederland, 2014

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: OSo Raspe (PBL, projectleiding), Stefan Groot (voorheen VU & PBL, nu CPB), Sanne Boschman (OTB TU Delft), Pascal Beckers (RU), Bart Sleutjens (UvA), Willem Boterman (UvA) en Gusta van Gessel (CBS)

Opdrachtgever: Planbureau voor de Leefomgeving