type-icon

DATASET

Registratie niet-ingezetenen (RNI)

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Licentie Geen open licentie
Bijgewerkt 01-08-2020
Status Niet beschikbaar
  • Beschrijving
  • Downloadbare bestanden (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Gegevensverzameling van alle geregistreerde niet-ingezetenen in de RNI. De gegevensverzameling is onderdeel van de Basisregistratie personen (BRP).

Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is benoemd in art. 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur:

‘De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’

Contactinformatie
Naam: Ministeries | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
E-mail: info@rvig.nl

Downloadbare bestanden

RNI register

HTML Geen open licentie
Download: https://data.overheid.nl/databron-gesloten

Gegevensverzameling van alle geregistreerde niet-ingezetenen in de RNI. De gegevensverzameling is onderdeel van de Basisregistratie personen (BRP).

Metadata

Exporteer als RDF