Dataset

Wateroverlast - Kwetsbaarheid panden extreme neerslag (2018)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Bij hevige neerslag kan de waterdiepte bij een pand zo hoog worden dat het water naar binnen stroomt en schade veroorzaakt. Deze kaart geeft een indicatie van het risico op water in panden bij hevige neerslag, als gevolg van een extreme bui van 100 mm in 2 uur in het stedelijk gebied van de provincie Zuid-Holland.

Opbouw De met 3Di gesimuleerde maximale waterdiepte (bui van 100 millimeter in 2 uur) is vergeleken met het vloerpeil per pand. Dit vloerpeil is afgeleid uit de AHN2 en 3 (hoogte rondom het pand). Als de maximale waterdiepte hoger is dan het vloerpeil bestaat een risico op instroom van regenwater en schade in het pand. We hanteren de volgende klasse-indeling: › Klein risico: 0-10 centimeter waterdiepte tegen de gevel; › Middelgroot risico: 10-25 centimeter waterdiepte tegen de gevel; › Groot risico: meer dan 25 centimeter waterdiepte tegen de gevel.

De centimeters zijn ter indicatie bedoeld, om aan te geven op welke panden relatief meer gelet kan worden ten aanzien van wateroverlast door hevige neerslag.

In de modellering is vaak alleen de stroming over het maaiveld meegenomen; afvoer via de riolering en open water is veelal niet opgenomen. Het is daarom mogelijk dat de gepresenteerde knelpunten niet altijd in de praktijk (in die mate) worden herkend. Aan de absolute waarden kunnen geen rechten worden ontleend. De resultaten geven een eerste indicatie van de te verwachten mate van kwetsbaarheid van panden bij hevige neerslag.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AWATEROVERLAST_KWETSBAARHEID_PANDEN_BIJ_EXTREME_NEERSLAG&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WATEROVERLAST_KWETSBAARHEID_PANDEN_BIJ_EXTREME_NEERSLAG

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Wateroverlast - Kwetsbaarheid panden extreme neerslag (2018)

WATEROVERLAST_KWETSBAARHEID_PANDEN_BIJ_EXTREME_NEERSLAG

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Wateroverlast - Kwetsbaarheid panden extreme neerslag (2018)

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Wateroverlast - Kwetsbaarheid panden bij extreme neerslag

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat/MapServer

accessPoint