Dataset

Wateroverlast - Kwetsbaarheid kwetsbare objecten extreme neerslag (2018)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze kaart toont de kwetsbare objecten die kwetsbaar zijn voor wateroverlast als gevolg van een extreme bui van 100 mm in 2 uur in het stedelijk gebied van de provincie Zuid-Holland. Kwetsbare objecten zijn gebouwen die extra kwetsbaar zijn in geval van nood, bijvoorbeeld zorginstellingen of scholen. Deze kaart toont of ze bij extreme neerslag risico lopen op wateroverlast.

Opbouw Kwetsbare objecten lopen een 'hoog risico' (rood) als er bij een extreme bui water tegen de gevel staat. De overige gebouwen krijgen een 'laag risico' (groen).

In de modellering is vaak alleen de stroming over het maaiveld meegenomen; afvoer via de riolering en open water is veelal niet opgenomen. Het is daarom mogelijk dat de gepresenteerde knelpunten niet altijd in de praktijk (in die mate) worden herkend. Aan de absolute waarden kunnen geen rechten worden ontleend. De resultaten geven een eerste indicatie van de te verwachten mate van kwetsbaarheid van panden bij hevige neerslag.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AWATEROVERLAST_KWETSBAARHEID_KWETSBARE_OBJECTEN_BIJ_EXTREME_NEERSLAG&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WATEROVERLAST_KWETSBAARHEID_KWETSBARE_OBJECTEN_BIJ_EXTREME_NEERSLAG

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Wateroverlast - Kwetsbaarheid kwetsbare objecten extreme neerslag (2018)

WATEROVERLAST_KWETSBAARHEID_KWETSBARE_OBJECTEN_BIJ_EXTREME_NEERSLAG

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Wateroverlast - Kwetsbaarheid kwetsbare objecten extreme neerslag (2018)

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Wateroverlast - Kwetsbaarheid kwetsbare objecten bij extreme neerslag

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat/MapServer

accessPoint