Dataset

Overstroming - Kwetsbaarheid kwetsbare objecten na dijkdoorbraak (2019)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze kaart geeft de kwetsbaarheid van objecten weer t.g.v. de meest denkbare overstroming ten gevolge van doorbraken door zowel het primaire als het regionale watersysteem.

De maximale waterdiepte uit de kaarten 'overstromingsbeeld primair' en 'overstromingsbeeld regionaal' is vergeleken met het vloerpeil per object. Dit vloerpeil is afgeleid uit het AHN2 en AHN3 (hoogte rondom het object). Als de maximale waterdiepte hoger is dan het vloerpeil bestaat een risico op instroom van water, en daarmee schade in het object. De volgende klasse-indeling is gemaakt aan de hand van de hoogte van het water tegen de gevel van het object bij een overstroming:

Geen waterdiepte tegen gevel (Object is niet kwetsbaar); › Tussen 0 en 0,2 meter waterdiepte tegen gevel (Voordat het water naar binnen stroomt moet het de drempel over.); › Tussen 0,2 en 0,5 meter waterdiepte tegen gevel (Stopcontacten zitten vaak op 30 centimeter boven de drempel); › Tussen 0,5 en 2,0 meter waterdiepte tegen gevel; › Meer dan 2,0 meter waterdiepte tegen gevel.

De locaties van de kwetsbare objecten zijn achterhaald via de Risicokaart en gekoppeld aan een pand. Indien de locatie van een kwetsbaar object niet aan een BAG pand gekoppeld kon worden is in een omtrek van 50 meter rondom het kwetsbare object naar een pand gezocht. Voor kwetsbare objecten die buiten deze 50 meter liggen kon de waterdiepte tegen gevel niet worden bepaald en hebben de classificatie: Niet kwetsbaar/overig gekregen.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AOVERSTROMING_KWETSBAARHEID_KWETSBARE_OBJECTEN_NA_DIJKDOORBRAAK&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

OVERSTROMING_KWETSBAARHEID_KWETSBARE_OBJECTEN_NA_DIJKDOORBRAAK

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Overstroming - Kwetsbaarheid kwetsbare objecten na dijkdoorbraak (2019)

OVERSTROMING_KWETSBAARHEID_KWETSBARE_OBJECTEN_NA_DIJKDOORBRAAK

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Overstroming - Kwetsbaarheid kwetsbare objecten na dijkdoorbraak (2019)

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Overstromingen - Kwetsbaarheid kwetsbare objecten na dijkdoorbraak

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat/MapServer

accessPoint