Dataset

Overstroming - Kwetsbaarheid panden na dijkdoorbraak (2019)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze kaart geeft de kwetsbaarheid van panden weer t.g.v. de meest denkbare overstroming ten gevolge van doorbraken door zowel het primaire als het regionale watersysteem.

De maximale waterdiepte uit de kaarten 'overstromingsbeeld primair' en 'overstromingsbeeld regionaal' is vergeleken met het vloerpeil per pand. Dit vloerpeil is afgeleid uit het AHN2 en AHN3 (hoogte rondom het pand). Als de maximale waterdiepte hoger is dan het vloerpeil bestaat een risico op instroom van water, en daarmee schade in het pand. De volgende klasse-indeling is gemaakt aan de hand van de hoogte van het water tegen de gevel bij een overstroming:

› Tussen 0 en 0,2 meter waterdiepte tegen gevel (Voordat het water naar binnen stroomt moet het de drempel over); › Tussen 0,2 en 0,5 meter waterdiepte tegen gevel (Stopcontacten zitten vaak op 30 centimeter boven de drempel); › Tussen 0,5 en 2,0 meter waterdiepte tegen gevel; › Meer dan 2,0 meter waterdiepte tegen gevel.

Deze klasse-indeling is gebaseerd op het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Bij elke klasse past een ander type maatregel om schade en slachtoffers te beperken, uiteenlopend van (tijdelijke) drempels tot evacueren in shelters.

De centimeters zijn ter indicatie bedoeld, om aan te geven op welke panden relatief meer gelet kan worden ten aanzien van wateroverlast ten gevolge van een overstroming.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AOVERSTROMING_KWETSBAARHEID_PANDEN_NA_DIJKDOORBRAAK&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

OVERSTROMING_KWETSBAARHEID_PANDEN_NA_DIJKDOORBRAAK

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Overstroming - Kwetsbaarheid panden na dijkdoorbraak (2019)

OVERSTROMING_KWETSBAARHEID_PANDEN_NA_DIJKDOORBRAAK

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Overstroming - Kwetsbaarheid panden na dijkdoorbraak (2019)

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Overstromingen - Kwetsbaarheid panden na dijkdoorbraak

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat/MapServer

accessPoint