Dataset

Wateroverlast - Kwetsbaarheid kwetsbare objecten extreme neerslag (2018)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 07/24/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Air
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart toont de kwetsbare objecten die kwetsbaar zijn voor wateroverlast als gevolg van een extreme bui van 100 mm in 2 uur in het stedelijk gebied van de provincie Zuid-Holland. Kwetsbare objecten zijn gebouwen die extra kwetsbaar zijn in geval van nood, bijvoorbeeld zorginstellingen of scholen. Deze kaart toont of ze bij extreme neerslag risico lopen op wateroverlast.

Opbouw Kwetsbare objecten lopen een 'hoog risico' (rood) als er bij een extreme bui water tegen de gevel staat. De overige gebouwen krijgen een 'laag risico' (groen).

In de modellering is vaak alleen de stroming over het maaiveld meegenomen; afvoer via de riolering en open water is veelal niet opgenomen. Het is daarom mogelijk dat de gepresenteerde knelpunten niet altijd in de praktijk (in die mate) worden herkend. Aan de absolute waarden kunnen geen rechten worden ontleend. De resultaten geven een eerste indicatie van de te verwachten mate van kwetsbaarheid van panden bij hevige neerslag.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AWATEROVERLAST_KWETSBAARHEID_KWETSBARE_OBJECTEN_BIJ_EXTREME_NEERSLAG&bbox=53366.009432678715%2C410428.9681914196%2C129515.07219030237%2C480852.9890170611&width=768&height=710&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WATEROVERLAST_KWETSBAARHEID_KWETSBARE_OBJECTEN_BIJ_EXTREME_NEERSLAG

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Wateroverlast - Kwetsbaarheid kwetsbare objecten extreme neerslag (2018)

WATEROVERLAST_KWETSBAARHEID_KWETSBARE_OBJECTEN_BIJ_EXTREME_NEERSLAG

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Wateroverlast - Kwetsbaarheid kwetsbare objecten extreme neerslag (2018)

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Wateroverlast - Kwetsbaarheid kwetsbare objecten bij extreme neerslag

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat/MapServer

accessPoint