Dataset

Bodemdaling - Kwetsbaarheid panden tgv bodemdaling (2019)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze kaart geeft een indicatie van de kwetsbaarheid van woningen voor bodemdaling. Deze indicatie is bepaald op basis van de zettingsgevoeligheid van de ondergrond en de fundering van de bebouwing.

Zettingsgevoeligheid Voor de zettingsgevoeligheid is gebruik gemaakt van de Signaleringskaarten Bodemdaling. Daarin is de zettingsgevoeligheid van de bodem opgedeeld in drie klassen: › Niet bodemdalingsgevoelig › Bodemdalingsgevoelig › Sterk bodemdalingsgevoelig Een toelichting van deze kaarten is opgenomen in de laag Totaalkaarten Bodemdaling PZH.

Fundering Gedetailleerde funderingsgegevens zijn nog niet op landelijk niveau beschikbaar. De ouderdom van de bebouwing is wel beschikbaar in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). De ouderdom geeft een eerste indicatie van het funderingstype: › Bebouwing van vóór 1950: Fundering op staal of op houten palen. Vooral funderingen op staal zijn kwetsbaar voor bodemdaling, maar ook oude paalfunderingen kunnen kwetsbaar zijn. Palen die niet diep genoeg zijn geheid kunnen bij inklinking van de bodem (negatieve kleef) zakken. Voor 1950 werd nog vaak grenenhout toegepast in plaats van vurenhout. Grenenhout is gevoeliger voor bacteriële aantasting, ook als deze niet droogstaan. › Bebouwing van tussen 1950 - 1970: Vanaf 1950 werd meestal eerst gesondeerd om het geschikte funderingstype en de paaldiepte te bepalen. De fundering was daardoor beter dan voor 1950 maar tijdens de wederopbouw was de bouwkwaliteit in het algemeen slechter dan na 1970. › Bebouwing van na 1970 : Woningen en palen zijn in principe van goede kwaliteit.

Kwetsbare panden t.g.v. bodemdaling Op basis van de zettingsgevoeligheid en funderingsindicatie zijn de panden opgedeeld in drie klassen: › Niet of nauwelijks kwetsbaar:

  • Alle panden op ondergrond met klasse Niet Bodemdalingsgevoelig
  • Panden van na 1950 op ondergrond met klasse Bodemdalingsgevoelig
  • Panden van na 1970 met klasse Sterk Bodemdalingsgevoelig › Kwetsbaar:
  • Panden van voor 1950 op ondergrond met klasse Bodemdalingsgevoelig
  • Panden van 1950 tot 1970 op ondergrond met klasse Sterk Bodemdalingsgevoelig › Zeer kwetsbaar:
  • Panden van voor 1950 op ondergrond met klasse Sterk Bodemdalingsgevoelig

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=klimaat%3ABODEMDALING_KWETSBAARHEID_PANDEN_TGV_BODEMDALING&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BODEMDALING_KWETSBAARHEID_PANDEN_TGV_BODEMDALING

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Bodemdaling - Kwetsbaarheid panden tgv bodemdaling (2019)

BODEMDALING_KWETSBAARHEID_PANDEN_TGV_BODEMDALING

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Bodemdaling - Kwetsbaarheid panden tgv bodemdaling (2019)

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Bodemdaling - Kwetsbaarheid panden t.g.v. bodemdaling

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat/MapServer

accessPoint