Datasets

19 datasets

 • Potentieel CO2 opslag in lege gasvelden in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentieelkaart CO2 opslag in lege gasvelden.

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Fixatie betreft het scenario waarin er geen indexatie plaats vindt. De grondwaterstand zal dus niet langer verlaagd worden als een reactie op een dalende bodem. De kaartlaag 'Bodemdaling 2020 - 2050 b...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-09-2023
  Thema:
  • Lucht
 • De Signaleringskaart Bodemdaling signaleert welke gebieden (sterk) bodemdalingsgevoelig zijn. Hiervoor zijn verschillende gedetailleerde kaarten gebruikt en geaggregeerd tot één kwalitatieve interpret...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Bodem
  • Ruimtelijke ordening
 • De signaleringskaart veenoxidatie signaleert welke gebieden in de provincie Zuid-Holland (sterk) gevoelig zijn voor veenoxidatie. Voor verschillende soorten ruimtegebruik wordt in Nederland het grondw...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Bodem
  • Ruimtelijke ordening
 • De mate waarin de bodem beweegt is afhankelijk van de stabiliteit. Op basis van het aandeel klei en veen in de bovenste 8 meter van de bodem geeft deze kaart een inschatting van de bodemstabiliteit aa...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Bodem
  • Ruimtelijke ordening
 • Deze kaart geeft een indicatie van de kwetsbaarheid van woningen voor bodemdaling. Deze indicatie is bepaald op basis van de zettingsgevoeligheid van de ondergrond en de fundering van de bebouwing. Ze...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Lucht
 • Deze kaartlaag geeft weer welke wegen gevoelig zijn voor bodemdaling.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Lucht
 • Deze kaartlaag geeft weer welke vaarwegen kwetsbaar zijn voor bodemdaling.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Lucht
 • De Signaleringskaart Bodemdaling laat zien welke gebieden (sterk) bodemdalingsgevoelig zijn in de Provincie Zuid-Holland (PZH). Hiervoor zijn verschillende gedetailleerde kaarten gebruikt en geaggrege...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Lucht
 • Deze kaart toont de mate van kwel en wegzijging in Veenweidegebieden. Disclaimer: Let op! Deze kaart is indicatief. De waarden zijn gemiddeld en hebben een bandbreedte. De waarden zijn bepaald met de ...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu