Dataset

Zoeken

9 datasets

 • Indampingsinstallaties in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentiekaart zoutwinning diapieren.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • De kaart laat de bodemdaling in Nederland zien in de diepe bodemlagen. Deze bodemdaling wordt vooral veroorzaakt door gaswinning.

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Bodem
 • Dataset

  Diapieren

  Diapieren (zoutkoepels) in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Het bestand is onderdeel van Potentiekaart zoutwinning diapieren, Potentieelkaart gasopslag in cavernes, Potentieelkaart afval...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • De kaart laat de bodemdaling in Nederland zien in de ondiepe bodemlagen. Deze bodemdaling wordt vooral veroorzaakt door oxidatie van veengebieden als gevolg van het verlagen van de grondwaterstand.

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Bodem
 • De kaart laat de diepe en ondiepe bodemdaling in Nederland zien. Diepe bodemdaling wordt vooral veroorzaakt door gaswinning, en ondiepe bodemdaling door inklink van veengebieden.

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Bodem
 • De signaleringskaart veenoxidatie signaleert welke gebieden in de provincie Zuid-Holland (sterk) gevoelig zijn voor veenoxidatie. Voor verschillende soorten ruimtegebruik wordt in Nederland het grondw...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Natuur en milieu, Bodem, Ruimtelijke ordening
 • De Signaleringskaart Bodemdaling signaleert welke gebieden (sterk) bodemdalingsgevoelig zijn. Hiervoor zijn verschillende gedetailleerde kaarten gebruikt en geaggregeerd tot één kwalitatieve interpret...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Natuur en milieu, Bodem, Ruimtelijke ordening
 • Potentieel CO2 opslag in lege gasvelden in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentieelkaart CO2 opslag in lege gasvelden.

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • De mate waarin de bodem beweegt is afhankelijk van de stabiliteit. Op basis van het aandeel klei en veen in de bovenste 8 meter van de bodem geeft deze kaart een inschatting van de bodemstabiliteit aa...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Natuur en milieu, Bodem, Ruimtelijke ordening