Dataset

Historische reeks stikstofdepositie en verzurende depositie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De historische reeks bevat de dataset stikstofdeposities (mol/hectare/jaar) en de dataset verzurende depositie (mol zuur-equivalenten per hectare) per vierkante kilometer van 2005 t/m 2022. De depositie voor historische jaren is berekend met specifieke meteorologische en chemische omstandigheden per jaar en gekalibreerd aan metingen uit hetzelfde jaar.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

RIVM-MIL_HistorischeReeksStikstofdepositie (polygonen)

ZIP CC-BY (4.0)

Gezipte OGC-geopackage

RIVM-MIL_HistorischeReeksStikstofdepositie (raster)

ZIP CC-BY (4.0)

Gezipte ascii-rasters

RIVM-MIL_HistorischeReeksVerzurendeDepositie (polygonen)

ZIP CC-BY (4.0)

Gezipte OGC-geopackage

RIVM-MIL_HistorischeReeksVerzurendeDepositie (raster)

ZIP CC-BY (4.0)

Gezipte ascii-rasters

Documentatie

Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 2023

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://www.rivm.nl/publicaties/monitor-stikstofdepositie-in-natura-2000-gebieden-2023

Rapportage Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 2023. Uitgangssituatie voor de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering.