Datasets

41 datasets

 • Vanaf 1 januari 2010 wordt op 33 meetpunten in Eindhoven de luchtkwaliteit gemeten. Door het op zoveel locaties te doen, en door het langdurige karakter van de metingen, krijgen we een goed beeld van ...

  Data eigenaar: Eindhoven (Gemeente)
  Bijgewerkt: 01-10-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Deze kaart geeft de indeling van de werkregio’s voor klimaatadaptatie in de Provincie Overijssel weer. Het betreft de gebieden: Fluvius, Samenwerking Noordelijke Vechtstromen, Rivus en Twentswaternet....

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-09-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
 • De geprognosticeerde reeks stikstofdepositie bevat de deposities (mol/hectare/jaar) per hexagon van 1 hectare van 2018, 2025 en 2030 voor vastgesteld beleid. Het betreft alleen hexagonen waar een sti...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 20-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De achtergrond stikstofdepositie bevat de deposities (mol/hectare/jaar) per hexagon van 1 hectare voor 2020. Het betreft alleen hexagonen waar een stikstofgevoelig natuurtype in Natura 2000 voorkomt. ...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 20-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De historische reeks stikstofdepositie bevat de deposities (mol/hectare/jaar) per vierkante kilometer van 2005 t/m 2021. De stikstofdepositie voor historische jaren is berekend met specifieke meteorol...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 20-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De kaart geeft per hexagoon (6 hoek van 1 hectare) aan of hier de kritische depositiewaarde wordt overschreden. Onder kritische depositiewaarde wordt verstaan de hoeveelheid stikstofdepositie die een ...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 29-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De kaart geeft in Natura 2000 gebieden de stikstofgevoeligheid van de aanwezige habitattypes aan. Hierbij zijn de meest stikstofgevoelige aanwezige habitattypes per stukje natuur leidend, ongeacht of ...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De kaart geeft weer welk deel van de stikstofgevoelige natuur volgend de KDW niet overbelast was (in 2020) per Natura 2000-gebied. De KDW staat voor Kritische Depositie Waarde. Dit is de maximale stik...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit inzake stikstofdioxide rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland over het jaar 2021. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-07-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Gezondheidsrisico's
 • De DASH (Dataset Stikstofdepositie Herkomst) beschrijft ruimtelijk de herkomst, per vierkante kilometer, van stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden t.g.v. Nederlandse bronnen. Voor zowel elk nat...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 17-02-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu

Filter je resultaten