Dataset

Stikstofdioxide metingen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Eindhoven (Gemeente)
Bijgewerkt 01-07-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Vanaf 1 januari 2010 wordt op 33 meetpunten in Eindhoven de luchtkwaliteit gemeten. Door het op zoveel locaties te doen, en door het langdurige karakter van de metingen, krijgen we een goed beeld van de ontwikkeling van de luchtkwaliteit. Daarbij wordt stikstofdioxide (NO2) gemeten, omdat het een goede indicator is voor allerlei schadelijke stoffen in de lucht. NO2 concentraties hangen sterk samen met verkeer. De dataset bevat:

  • de locatie waar gemeten wordt,
  • het lopend gemiddelde: het gemiddelde van alle metingen binnen het kalenderjaar tot dat moment, let op: dit gemiddelde is niet gecorrigeerd met referentiemetingen,
  • het jaargemiddelde (dit is pas aan het eind van het jaar zichtbaar), het (gecorrigeerd) gemiddelde van alle metingen over het kalenderjaar.

De metingen vinden plaats op verschillende afstanden langs wegen. Deze afstand heeft invloed op te gemeten concentratie. Ook het weer heeft veel invloed. Hierdoor kan bij gelijkblijvend verkeer de concentratie toch sterk wisselen. Pas op lange termijn kunnen we aan de trend zien of de luchtkwaliteit werkelijk verbeterd. Voor wettelijke toetsing aan de grenswaarden, voor het bepalen van maatregelen en voor het doen van voorspellingen wordt gebruik gemaakt van de NSL-Monitoringstool. Dit is in Nederland zo afgesproken.

De grenswaarde (toegestane jaargemiddelde concentratie) voor NO2 tot 2015 is 60 (microgram/m3). Vanaf 2015 mag de gemiddelde jaarconcentratie niet meer zijn dan 40 (microgram/m3).

Elke vier weken worden de individuele metingen doorgegeven en bijgewerkt op het portaal.

Aan het begin van een jaar worden het jaargemiddelde van het afgelopen jaar ingevuld.

Het betreft brongegevens van realtime metingen van de luchtkwaliteit in Eindhoven. Gebruik en interpretatie ervan vergt expertise op gebied van luchtverontreiniging en kan alleen zorgvuldig middels een juiste contextuele interpretatie. Als u dat zelf wilt doen dan doet u dit op geheel eigen verantwoordelijkheid.

Bestemmingspagina: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/stikstofdioxide-metingen/

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

json

JSON Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.