Dataset

Stikstof Emissies DASH model 2020

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Landbouw
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

DASH (DAtaset Stikstofdepositie Herkomst) heeft als doel om inzicht te geven in de herkomst van stikstofdepositie veroorzaakt door emissebronnen van stikstofdioxiden (NOx) en ammoniak (NH3) in NL.Het originele bestand bevat verschillende tabellen met zowel emissiegegevens als de depositie die deze emissies veroorzaken. Dit huidige bestand bevat enkel de emissies (NOx, NH3) per sector per gridcel. De set bestaat uit (vector) gridcellen van 1km2 op land, 26km2 op zee. Om de visualisatie niet te vertekenen, zijn de emissies genormaliseerd tot km2 vlakken. Het totaal van de emissies telt dus niet bij elkaar op.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3ASTIKSTOF_EMISSIES&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

STIKSTOF_EMISSIES

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Stikstof Emissies DASH model 2020

STIKSTOF_EMISSIES

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Stikstof Emissies DASH model 2020

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Emissie NH3 landbouw - bemesten en beweiden 2020, Emissie NH3 landbouw - stallen 2020, Emissie NH3 landbouw 2020, Emissie NH3 totaal 2020, Emissie NOx totaal 2020

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_stikstof/MapServer

accessPoint