Dataset

Stikstof Emissies DASH model 2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 07/24/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

DASH (DAtaset Stikstofdepositie Herkomst) heeft als doel om inzicht te geven in de herkomst van stikstofdepositie veroorzaakt door emissebronnen van stikstofdioxiden (NOx) en ammoniak (NH3) in NL.Het originele bestand bevat verschillende tabellen met zowel emissiegegevens als de depositie die deze emissies veroorzaken. Dit huidige bestand bevat enkel de emissies (NOx, NH3) per sector per gridcel. De set bestaat uit (vector) gridcellen van 1km2 op land, 26km2 op zee. Om de visualisatie niet te vertekenen, zijn de emissies genormaliseerd tot km2 vlakken. Het totaal van de emissies telt dus niet bij elkaar op.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3ASTIKSTOF_EMISSIES&bbox=29999.99980000034%2C396999.99980000034%2C139999.9998999983%2C494999.9992999993&width=768&height=684&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

STIKSTOF_EMISSIES

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Stikstof Emissies DASH model 2020

STIKSTOF_EMISSIES

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Stikstof Emissies DASH model 2020

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Emissie NH3 landbouw - bemesten en beweiden 2020, Emissie NH3 landbouw - stallen 2020, Emissie NH3 landbouw 2020, Emissie NH3 totaal 2020, Emissie NOx totaal 2020

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_stikstof/MapServer

accessPoint