Dataset

Stikstof (N-totaal) belasting oppervlaktewater, nationaal totaal emissiejaar 2014 in kg. Emissieregistratie 1990-2014 (vastgesteld 2016)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Stikstof (N-totaal) belasting oppervlaktewater door alle nederlandse bronnen emissiejaar 2014 in kg. Emissieregistratie 1990-2014 (vastgesteld 2016)

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: http://geodata.rivm.nl/geoserver/erpub/wms/?LAYERS=er_06.n_nt_2014_wkl&STYLES=&TRANSPARENT=TRUE&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&SRS=EPSG%3A28992&BBOX=60000,400000,200000,500000&WIDTH=600&HEIGHT=400
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

erpub:er_06.n_nt_2014_wkl

OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/erpub/wms/

er_06.n_nt_2014_wkl

Documentation

Emissieregistratie

HTML Publiek domein
Download: http://www.emissieregistratie.nl

Emissies naar bodem water en Lucht, voor 300 verschillende stoffen. En vele bronnen in Nederland. Vanaf 1990 tot heden.