Dataset

Distikstofoxide (N2O) emissies naar lucht 2014.

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Distikstofoxide (N2O) emissies naar lucht uit alle bronnen in 2014 in kg per jaar. Emissieregistratie 1990 - 2014 (vastgesteld 2016)

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: http://geodata.rivm.nl/geoserver/erpub/wms/?LAYERS=er_10_n2o_nt_vk5_2014&STYLES=&TRANSPARENT=TRUE&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&SRS=EPSG%3A28992&BBOX=60000,400000,200000,500000&WIDTH=600&HEIGHT=400
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

er_01.nox_vv_2014_vk5vk1

OGC:WFS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/erpub/wfs/

er_01.nox_vv_2014_vk5vk1

erpub:er_01.nox_vv_2014_vk5vk1

OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/erpub/wms/

er_01.nox_vv_2014_vk5vk1

Documentation

Emissieregistratie

HTML Publiek domein
Download: http://www.emissieregistratie.nl

Publieke website emissieregistratie