Dataset

Achtergrond stikstofdepositie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De achtergrond stikstofdepositie bevat de deposities (mol/hectare/jaar) per hexagon van 1 hectare voor 2021. Het betreft alleen hexagonen waar een stikstofgevoelig natuurtype in Natura 2000 voorkomt. Met achtergrondkaart wordt bedoeld een depositiekaart vrij van jaar-specifieke omstandigheden. De achtergrondkaart voor depositie is gebaseerd op gemiddelde meteorologische en chemische omstandigheden.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

RIVM-MIL_AchtergrondStikstofdepositie

ZIP CC-BY (4.0)

Gezipte OGC-geopackage

Documentation

Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 2023

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://www.rivm.nl/publicaties/monitor-stikstofdepositie-in-natura-2000-gebieden-2023

Rapportage Monitor stikstofdepositie in Natura 200-gebieden 2023. Uitgangssituatie voor de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering.