Dataset

AERIUS stikstofdepositie per sector (historisch archief)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat de totale stikstofdepositie voor 2018, 2020, 2025 en 2030 uitgesplitst naar landen, sectoren en sectorgroepen. Het betreft zowel een dataset met gemiddelden per Natura 2000-gebied als een geografisch bestand met waarden per hexagoon. De stikstofdepositie is berekend met AERIUS 2022 op basis van de best beschikbare inzichten omtrent rekenmodellen, emissies en omgevingskenmerken.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://data.rivm.nl/meta/srv/api/records/2e5722c5-b4b2-4b68-a31a-a1a2e334a4a6/attachments/voorbeeldweergave_depositions.png
Gegenereerde grafische weergave

Downloads

Gemiddelde depositieverdeling

ZIP CC-0 (1.0)

Gemiddelde depositie (in mol/ha/jaar) per Natura 2000-gebied en geheel Nederland per jaar. Gemiddeldes deposities zijn afgerond op 1 decimaal en op basis van gekarteerd relevant stikstofgevoelige habitat. De deposities zijn gemiddeld voor het totaal, per land, per sectorgroep en per sector geaggregeerd.

Ruimtelijke depositieverdeling

ZIP CC-0 (1.0)

Depositie (in mol/ha/jaar) per hexagoon van 1 hectare. Gemiddeldes deposities zijn beschikbaar op 1 decimaal en alleen voor hexagonen met gekarteerd relevant stikstofgevoelige habitat. De deposities zijn geaggregeerd per jaar voor het totaal, per land, per sectorgroep en per sector.

Documentation

AERIUS handboek data

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://www.aerius.nl/files/media/publicaties/documenten/rivm-aerius_handboek_data_2022.pdf

Handboek data met achtergronden achter data en methodieken.