Dataset

AERIUS stikstofdepositie per sector (historisch archief)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 09-07-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze dataset bevat de totale stikstofdepositie voor 2018, 2020, 2025 en 2030 uitgesplitst naar landen, sectoren en sectorgroepen. Het betreft zowel een dataset met gemiddelden per Natura 2000-gebied als een geografisch bestand met waarden per hexagoon. De stikstofdepositie is berekend met AERIUS 2022 op basis van de best beschikbare inzichten omtrent rekenmodellen, emissies en omgevingskenmerken.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://data.rivm.nl/meta/srv/api/records/2e5722c5-b4b2-4b68-a31a-a1a2e334a4a6/attachments/voorbeeldweergave_depositions.png
Gegenereerde grafische weergave

Downloads

Ruimtelijke depositieverdeling

ZIP Publiek domein

Depositie (in mol/ha/jaar) per hexagoon van 1 hectare. Gemiddeldes deposities zijn beschikbaar op 1 decimaal en alleen voor hexagonen met gekarteerd relevant stikstofgevoelige habitat. De deposities zijn geaggregeerd per jaar voor het totaal, per land, per sectorgroep en per sector.

Documentatie

AERIUS website

HTML Publiek domein
Download: https://www.aeriusproducten.nl/documenten

AERIUS website met verantwoording van gebruikte data en methoden.

Gemiddelde depositieverdeling

HTML Publiek domein
Download: https://data.rivm.nl/data/stikstof/AERIUS/2022/RIVM_AERIUS_Depositiesverdeling-gemiddeld_M2022_20230206.xlsx

Gemiddelde depositie (in mol/ha/jaar) per Natura 2000-gebied en geheel Nederland per jaar. Gemiddeldes deposities zijn afgerond op 1 decimaal en op basis van gekarteerd relevant stikstofgevoelige habitat. De deposities zijn gemiddeld voor het totaal, per land, per sectorgroep en per sector geaggregeerd.